Leif Torsten Christer Dubrefjord style=

Leif Torsten Christer Dubrefjord

Distriktsguvernør
Torkjell Gudmund Johansen style=

Torkjell Gudmund Johansen

Distriktsguvernør 1
Alexander style=

Alexander

Distriktsguvernør 2
Dag Erling Pedersen style=

Dag Erling Pedersen

IPDG
Ina Skjævestad Voreland style=

Ina Skjævestad Voreland

Distriktskasserer
Tove Annexstad style=

Tove Annexstad

Distriktssekretær
Eugenie Horn style=

Eugenie Horn

Sonerepresentant
Morten style=

Morten

Sonerepresentant