Lionskonferansen i Tønsberg


En møteplass med fokus på inspirasjon, utvikling og glede! 
Lions trenger kvinner og menn. 
Lions trenger unge og gamle. 
Lions trenger kompetanse og talent. 
Lions trenger nye medlemmer.

Konferansen bidrar til å skape engasjement og glede. 
Konferansen bidrar til samvær og erfaringsutveksling. 
Konferansen bidrar til at medlemmer videreutvikler og/eller gjennomfører nye spenstige prosjekter. 
Konferansen bidrar til at nye potensielle medlemmer får kunnskap om noe av det vi driver på med.

Lions trenger deg!

Lionskonferansen i 2019 hadde flere interessante tema, hvor noe var informasjon om prosjekter i Lions og noe var foredragsholdere utenfra som vi kunne lære noe av. Jeg tror jeg kan si at vi lærte noe alle sammen. 

Av Lions prosjekter så fikk vi innblikk i historien rundt Lions katastrofefond, og hva våre innsamlede midler går til i den forbindelse. Her fikk vi vist hvor viktig det er med å være lokal aktør som kan bidra med hjelp raskt og effektivt. Vi hadde også en promotering om vår største innsamlingsaksjon Lions Røde Fjær, og målet for innsamlingen som er Beitostølen Helsesportsenter. Prosjektet New Voices ble presentert av Helle Soos som fortalte om sitt engasjement og hvor viktig det er med mellommennesklig handling, som en enkel klem. Dette kan nok alle sette seg inn i i disse Covid-19 tider. Videre tok vår generalsekretær Hroar Thorsen oss med i historien om Lions suksesshistorier. Egentlig så kunne vi konkludere med at alt vi gjør er suksesshistorier og vi har all grunn til å være stolt over det vi får til, både lokalt og internasjonalt.

Vi hadde eksterne foredragsholdere som ga oss mye innblikk i dagsaktelle temaer.
Kristine Ullaland fra “Zero Waste” holdt foredraget “Søppelfri” - og viktigheten av å tenke bærekraft i miljøperspektiv med fokus på gjenvinning. Sist Kristine gikk ut med søppel hjemme var i 2015. Dette handler om å tenke smartere rundt ressursbruken vår, og er noe som omhandler oss alle sammen.
Ariane Spandow holdt et foredrag “1+1=3 Når sosiale resultater er det som teller” også kalt trippel bunnlinje, “people, planet, profit”. Dette handler om hvordan næringslivet engasjerer seg sosialt og blir en god bidragsyter i samarbeid med det frivillige Norge. 
I fra Kirkens nødhjelp kunne vi høre om foredraget “Katastrofer og frivillighet”, hvor Stein Villumstad som har vært katastrofeleder sammen med sin kone Birgit fortalte om hvordan man jobber tett på med katastrofebistand.

Avslutningsvis fikk vi skikkelig Teambuilding med Johan Kaggestad. “Teambuilding i en frivillig organisasjon” var tema. Med inspirasjon fra toppidrett og hva erfaringene og kunnskapen fra lagarbeid der kan hjelpe oss i frivilligheten til å nå våre visjoner og mål var nyttig og krydret med mange morsomme historier.

I tillegg til faglig innhold så har vi alltid et musikalsk innslag som åpning på konferansen, i tillegg til at vi selvfølgelig selger lodd til inntekt for ett godt formål. I og med at konferansen i år hadde litt fokus rundt katastrofer, og at vi har en internasjonal innsamlingsaksjon i “Campaign 100”, var det naturlig at loddsalget gikk til denne aksjonen. Totalt ca. 10.000,- gikk til formålet.