Nytt fra Tabitasenteret, vårt distriktsprosjekt

Nytt fra Tabitasenteret, vårt distriktsprosjekt

Publisert av Helene Dale Steindal den 14.09.21. Oppdatert 15.09.21.

På årets distriktsmøte ble TabitaSenteret nok en gang klappet inn som distriktets IR-prosjekt for inneværende lionsår.


Så snart leder ved senteret, Mudite Mardoka, fikk den gode nyheten om at Lions nok en gang ønsker å bidra til det gode arbeidet som allerede gjøres ved senteret, ble renovering av aktivitetsrommet i forbindelse med eksisterende garasjebygg igangsatt.

Så langt er betonggulvet i det vel 50 m² store rommet ferdig støpt. FagFlis Grenland med Jon Lysø fra Lions Club Porsgrunn har tilgodesett TabitaSenteret med keramiske flis som skal dekke gulvet.
Igjen må vi rette en stor takk til Jon Lysø som nok en gang skaffer gratis flis til TabitaSenteret.

Besøk dem gjerne på Fagflis Grenland sin hjemmeside


I oktober vil en solid og isolert port med vindu og dør bli installert. Porten er ifølge myndighetskrav.

Vidar Bergsland, som bistår NOGE og Lions med planlegging og oppfølging av prosjektet i TabitaSenteret, reiser til Riga i oktober. Bergsland vil da planlegge rommet i detalj slik at hensiktsmessig utstyr og maskiner kommer på plass. For om mulig å få til rimelig innkjøp, blir Bruktmarkedet undersøkt. Lions er også takknemlig om medlemmer i distriktet vårt har brukt utstyr som fungerer å avse. I så fall er det bare å ta kontakt med artikkelforfatter.

TabitaSenteret har nylig ansatt en aktivitetsleder på deltid. Arnis er opprinnelig lærer med faglig kompetanse. Han har tilbudt seg å jobbe delvis som frivillig og delvis som lønnet. Han er svært interessert i å hjelpe barn og unge på vei mot et yrke og en jobb, og han ser det som en viktig oppgave å gi barn og unge følelse av mestring.