Lions distrikt 104D

Velkommen til vårt distrikt!

  

Lions distrikt 104D, strekker seg fra Geilo i nord til Flekkefjord i sør, og omfatter fylkene Agder, Vestfold og Telemark, deler av Viken hvor Asker er vår østligste sone. Distriktet er inndelt i 11 soner, slik at lokale klubber danner samarbeid på tvers i sitt geografiske nærområde.

Hvem er vi

Felles for alle klubbene er at samhold og trivsel er viktig, derfor er innholdet på møtene både interessante og inkluderende. Noen har foredragsholdere, noen drar på bedriftsbesøk og felles for alle er at det planlegges og gjennomføres inntekstsbringende aktiviteter som gjør at vi kan bidra i samfunnet der det er behov for hjelp og bistand. I dag omfatter distriktet et sted mellom 80 og 90 klubber som har medlemsmøter en gang hver måned.

Som Lionsmedlemmer er vi en del av en verdensomspennede organisasjon med hovedsete i Chicago. Lions er en demokratisk organisasjon med lover og arbeidsordning som vedtas gjennom et årlig distriktsmøte og riksmøte.

Distriktets prosjekter

Distriktet har normalt et aktivt prosjekt som varer i 3 år, blir valgt på distriktsmøte.

        

Lionskonferansen

Lionskonferansen er et distriktsarrangement hvor du kan lære mer om Lions, men også få annen interessant faglig påfyll fra eksterne foredragsholdere.  Denne konferansen er åpen for alle og holdes normalt på høsten.