Lionskonferansen


En møteplass med fokus på inspirasjon, utvikling og glede! 
Lions trenger kvinner og menn. 
Lions trenger unge og gamle. 
Lions trenger kompetanse og talent. 
Lions trenger nye medlemmer.

Konferansen bidrar til å skape engasjement og glede. 
Konferansen bidrar til samvær og erfaringsutveksling. 
Konferansen bidrar til at medlemmer videreutvikler og/eller gjennomfører nye spenstige prosjekter. 
Konferansen bidrar til at nye potensielle medlemmer får kunnskap om noe av det vi driver på med.

Lions trenger deg!

Lionskonferansen har flere interessante tema, noe informasjon om prosjekter i Lions og noe var foredragsholdere utenfra som vi kan  lære noe av.

Jeg tror jeg kan si at vi kan få inspirasjon og påfyll å ta tilbake til klubbene. 

Av Lions prosjekter så får en innblikk i historien rundt Lions arbeid, og hva våre innsamlede midler går til.

Hvor viktig det er å være lokal aktør som kan bidra med hjelp raskt og effektivt.

Lions konferansen kan anbefales til alle nye medlemmer for å gi dem innsikt i Lions arbeid og innsikt i temaer Lions fokuserer på.

Lions konferansen kan brukes som teambilding for klubbarbeid.

Skape verdifull kontakt og erfarings utveksling mellom klubber.