LIONS EVENT, PERS HOTEL, FREDAG 10.NOVEMBER, 2023.

LIONS EVENT, PERS HOTEL, FREDAG 10.NOVEMBER, 2023.

Publisert av Lars Olav Renslo den 12.11.23.

Etter initiativ fra soneleder Edvin Ræstyad, LC Ål, som vi her ser sammen med tidligere DG og nå president i LC Gol like før oppstart, var det invitert til Lions Event på Pers Hotel på Gol fredag 10.november.

Distriktguvernør Alexander Paulsen og generalsekretær Hroar Thorsen var invitert for å holde foredrag. Målsettingen for samlinga var INFORMASJON – INSPIRASJON – SOSIALT SAMVÆR. I tillegg til foredragene skulle den enkelte klubb i dalen presentere seg med sine ulike aktiviteter. Programmet ble åpnet med at soneleder ønsket velkommen og vara-soneleder leste Lions etiske norm.

Generalsekretærens tema for foredraget var «Hva er Lions?». Foredraget hadde undertitlene Internasjonalt – Nasjonalt – Visuelt framsynt(med eksempler). Vi ble presentert for ulike fakta i en forståelig sammenheng. Han berørte visjon, oppgaver og motto samt de økonomiske rammene internasjonalt og nasjonalt. Det er imponerende tall, og bør gjøre alle Lions-medlemmer stolte! På en engasjert og informativ måte gikk han gjennom organisasjonen fra klubb til Guvernørrådet og pekte på Lions-symbolet med sine to løver, en gammel og en ung som representerer historien og framtida. Han viste til at alt var å finne på Lions-nettsider for de som ville gå nærmere inn på detaljer.

Etter generalsekretæren var det PRC presseansvarlige i vårt distrikt Lars Olav Renslo, LC Nesbyen, som tok for seg alle sider ved profilering av Lions. Klubbutstyr, media og visuelt framsynt(med eksempler). Her har alle klubbene våre noe å gå på.

Vår egen distriktsguvernør Alexander Paulsen foredro om ideen ETT LIONS. Han viste til fyrtårnene Mitt valg, Førerhundskolen og Mobilitetssenteret samt Lions Aid Norway. Dette er områder distriktet mener alle klubbene skal følge, - som fyrtårn! I så fall har vi i Hallingdal litt å gjøre framover! Han framhevet at distriktet hadde økende medlemstall samlet med pluss 5! Han påpekte mulighetene for hjelp fra distriktet og Lions nasjonalt.

  

Neste post på programmet sto våre egne klubber for. Alle klubbene,  LC Hol, LC Ål, LC Hemsedal, LC Gol og LC Nesbyen, hadde gode presentasjoner av aktivitetene og livet i klubbene. Det viste stor variasjon og noen likheter. Disse presentasjonene ga absolutt inspirasjon til videre arbeid i klubbene. Til venstre LC Hols delegasjon, som var størst, og til høyre president i LC Hemsedal Tore Flaget som her forteller om aktivitetene i klubben. Her ser vi det meste av den interessert lyttende forsamlinga. Før vi skulle gå til bords for å nyte Pers Hotel sitt koldtbord, fikk generalsekretæren ordet til INSPIRASJON! Han understreket viktigheten av hver enkelt Lions-medlem. Han viste til en undersøkelse blant ikke-Lions-medlemmer om hva folk mente var typisk ved Lions.  Ordene som ble brukt av de fleste var: ærlighet, lojalitet, vennskap og engasjement! Dette bør inspirere ett hvert medlem! Han var i det hele inspirerende i sin framføring. Han avslørte god kjennskap til og store kunnskaper om Lions.

Soneleder Ræstad takket for en innholdsrik og inspirerende samling og ønsket oss alle velkommen til bords!