Heder og ære til aktive medlemmer i Lions Club Sem

Heder og ære til aktive medlemmer i Lions Club Sem

Publisert av Helene Dale Steindal den 10.10.21.
Etter et langt avbrekk i medlemsmøtene i Lions Club Sem, var de fleste av klubbens medlemmer samlet til et hyggelig møte på Redningen nylig.

Styret hadde lagt opp til et velkomstmøte med et snev av jubileumsfeiring i og med at klubben fylte 50 år i april 2020. Det planlagte 50-års jubileet i 2020 hvor vi ønsket å invitere byens befolkning til gratiskonsert på Hotel Klubben, måtte naturligvis avlyses på grunn av Covid19.

Høydepunktet på møtet ble utdeling av Lions sin høyeste utmerkelse – Melvin Jones Fellow Award – som gikk til tre av klubbens medlemmer for iherdig innsats for Lions gjennom mange år.

Odd Øistein Meyer ble hedret som en av initiativtakerne til Lions Skoleprosjekt og Tønsbergkalenderen. Meyer har gjort en solid innsats for å gjøre Tønsbergkalenderen til en merkevare i Lions Club Sem. Tønsbergkalenderen har vært produsert og solgt siden 2000, bare med et avbrekk i 2020 på grunn av Covid19. Snart er kalenderen under produksjon igjen, og i månedsskiftet oktober/november er Tønsbergkalenderen 2022 å få kjøpt.

Mariann Valla ble hedret for sin innsats i ulike roller og på ulike områder, og har på den måten representert Lions Club Sem på en utmerket måte. Valla har tatt initiativ til og ledet flere prosjekter i Baltikum som har satt Lions Club Sem og spesielt Lions Distrikt 104D med ca. 90 klubber på kartet.

Hun har også jobbet fram lokale prosjekter og konferanser som har kommet lokalsamfunnet til gode, samt gitt lionsmedlemmer mulighet til å samles for inspirasjon, utvikling og glede.

Per Christian Andersen ble hedret for en solid og iherdig jobb for Lions Skoleprosjekt. Andersen har sammen med ungdomsskolene i Tønsberg kommune sørget for at ca. 8500 elever i kommunen har vært med på Lions Skoleprosjekt siden 2000, et prosjekt hvor hensikten er å skape et godt klassemiljø, samt skape klare holdninger mot rus og rusmisbruk. Opphold på Hudøy feriekoloni, Miljødag på Ilene og Aktivitetsdag hos Aktiv Fritid på Tjøme krever solid planlegging og tilrettelegging. Da det ble vanskelig å arrangere det tradisjonelle skoleprosjektet under pandemien, var Andersen kreativ og laget gode planer som lot seg gjennomføre, dog i mindre skala.