Bruk av klubbens arrangement til medlemsrekruterin

Bruk av klubbens arrangement til medlemsrekruterin

Publisert av Lars Olav Renslo den 05.10.23.

Mange klubber har flotte arrangement som blir presentert på mange måter. Lions Club Asker har valgt å bruke sitt arrangement til å verve nye medlemmer ved å trykke opp en folder i A4 format som brettes i 3 med påtrykk begge sider.

 

Folderen er trykket opp i 2 000 eksemplarer, og er ment som en markedsføring av Lions Club Asker, og å markedsføre Høstutstilling samtidig.

Høstutstillingen er på Venskapen i Asker i år, i perioden 04. november til og med den 12. november.

 

Medlemmene får utdelt eksemplarer av folderen som de skal dele ut personlig til venner og naboer.

I forbindelse med årets utstilling vil medlemmer av klubben være til stede to dager i Asker sentrum for å markedsføre medlemskap i klubben, samt promotere vår kunstutstilling. Det vil samtidig bli utdelt en katalog som presenterer utstillerne samt klubben.

 

Folderen er helt ny, så det har pt ikke vært utført et målrettet rekrutteringsarbeid med hjelp av den enda, men vi har definitivt forhåpninger om å øke dagens medlemstall på 39 personer.