Barn og unge i Tønsberg slipper stigma

Barn og unge i Tønsberg slipper stigma

Publisert av Lars Olav Renslo den 05.04.23.

Barn og unge i Tønsberg slipper stigma

 

Våren 2022 var LC Tønsberg på jakt etter et nytt, lokalt prosjekt I kommunen som vi kunne støtte. Vi kjente til at over tusen barn og unge i Tønsberg, lever i familier med vedvarende lav inntekt. Mange av disse barna opplever utenforskap og dårlig mestring som følge av dårlig økonomi.

Etter tips tok vi kontakt med folkehelserådgiveren og ungdomskoordinatoren i Tønsberg kommune,

og traff to entusiastiske, nytenkende unge kvinner som hadde tatt ansvaret for et helt nytt prosjekt –

en digital aktivitetskalender, der ulike lag og foreninger kan promotere aktiviteter og arrangementer.

Det viktigste av alt er at en «fritidskonto» er integrert i løsningen, som foreldre til barn i lavinntekst- familier kan benytte for å betale medlemskontingenter og medlemsavgifter. Instansene som jobber med barn og unge i Tønsberg – alt fra helsesykepleiere, barnevernet, utekontakten, idrettslagene og ungdomsklubbene samarbeider nå tett med å «fylle opp»  fritidskontoen til barn, uten at barna blir

stigmatisert.

Lions Club Tønsberg ble invitert til å bidra økonomisk til ordningen, sammen med flere andre statlige instanser. Medlemsmøtet vårt var veldig entusiastisk til ordningen, ikke minst fordi sårbare barn og unge ikke ville bli stigmatisert i denne ordningen. Klubben vår bevilget enstemmig 50 000 kr til prosjektet.

Våren 2022 bevilger LC Tønsberg 50 000kr til «fritidskortet»

 

Et eksempel til etterfølgelse - en imponert og begeistret statsråd på besøk i Tønsberg.

Nå – et år senere, har klubben fått rapport om at prosjektet har vært en dundrende suksess! Av

250 000kr som er benyttet i ordningen til nå, har klubbens bidrag vært betydelig. 500 sårbare barn

og unge har benyttet seg av ordningen hittil. Lions Club Tønsberg er stolte av at vi også i 2023 har

bevilget nye 50 000kr til fritidskontoen! Pr. i dag er det 61 ansatte i kommunen som kan tildele

fritidskonto til barn og unge!

Og nå har barne- og familieminister Kjersti Toppe besøkt de to entusiastiske kvinnene, og er svært

imponert over deres innsats.

Lions Club Tønsbergs bidrag ble selvfølgelig behørig nevnt overfor statsråden, som satte pris på

frivillighetens innsats. Nå jobber alle aktuelle instanser i kommunen tverrfaglig i arbeidet med

sårbare barn og ungdom. Til etterfølgelse!