​ Lions gir bort 100 matkasser til jul:

​ Lions gir bort 100 matkasser til jul:

 Lions Røyken Øst har nok en gang sørget for at julekvelden kommer i god tid til et hundretalls mottakere i Slemmestads omegn.

Hvert år har karene i Lions Røyken Øst fått bruke lageret til Kiwi Bødalen for å pakke 100 esker med julemat den siste uka før jul.

I år har karene som etter hvert er godt voksne – den yngste er 73 – valgt ny vri på pakking av matkassene.

– I år har vi valgt å gjøre julehandelen via Oda. Det gjør jobben vår mye lettere. I år har vi også tatt høyde for høyere priser, og lagt til litt mer i kassene. Håpet er jo at de som mottar matkassene får det lille ekstra de selv ikke ville tatt seg råd til, sier leder Steinar Øen i Lions Røyken Øst.

Siden leverandøren er ny i år, er også innholdet i eskene litt annerledes.

 

– Flere av mottakerne gjorde store øyne og sa oi oi da vi kom med matkassene. Lions gjør virkelig en flott jobb, sier Gina Baarsrud, som jobber i oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus.

– For mange er matkassen den eneste gaven de får til jul, sier Helen Øverby Haugen som jobber i hjemmetjenesten.

    Ukjent mottaker

De 100 matkassene gis anonymt, og Lions-klubben har ingen kjennskap til hvem som er mottakerne annet enn at de er koblet opp mot hjemmetjenesten, oppfølgingsteamet eller NAV.

– For oss er det en fordel at det er andre enn oss som velger ut de som fortjenester det mest, sier Knut Halvard Bronder i Lions-klubben.

– Mange synes det er litt skamfullt å ikke ha penger nok til å kjøpe inn litt ekstra god mat til jul. Det er mange som ikke vil gå til Frelsesarmeen eller andre og be om hjelp, sier Øydis Haavardsholm Torgersen i oppfølgingstjenesten.

– Derfor er slike gaver uvurderlig. Da får de litt ekstra godt, og det setter de stor pris på, sier hun, og forsikrer at de som får matkassene er valgt ut med omhu.

– Vi ser og vet hvem som trenger litt ekstra, og spesielt nå i jula hvor alle er opptatt av god mat, sier hun.

     70 000 kroner

For å finansiere innkjøpet av de 100 matkassene har Lions-klubben en rekke dugnader, samt andre aktiviteter.

– Vi bruker ikke en eneste krone av det vi samler inn på oss selv. Alt går til det beste for andre, forsikrer Øen.

I løpet av året har Lions-klubbene to store aksjoner – Røde fjær og Tulipanaksjonen.

– Røde fjær er øremerket fysisk helse, og tulipanaksjonen går til de unge via programmet Det er mitt valg. Nå til jul deler vi ut det vi har samlet inn på dugnad, sier Øen.

Hver matkasse har en verdi på rundt 700 kroner, til en samlet verdi av 70 000 kroner. I år er det 23. gang klubben deler ut matkasser i sitt område.

Lions-aksjoner

«Det er mitt valg» er et internasjonalt Lion’s Quest-program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter i hjem, barnehage, skole, skolefritidsordning og idrettslag.

Røde fjær-innsamlingen gir går til bygging av et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesportsenter. Det skal gi et nytt og bedre tilbud til enda flere barn og unge med funksjonsnedsettelser. Målet er å økes deres muligheter til å utvikle sitt potensial og leve et aktivt liv.

 

 

 

 

 Helen Øverby Haugen i hjemmetjenesten, Øydis Haavardsholm Torgersen og Gina Baarsrud i oppfølgingstjenesten er takknemlig for det bidraget Lions gjør hvert eneste år med å dele ut matpakker til jul. Steinar Øen og Knut Halvard Bronder i Lions Røyken Øst er glad for å kunne bidra enda et år. – Nå er det 23 år siden vi delte ut de første matkassene, og antallet har økt år for år, sier de. Foto: Bente Elmung