Lionskonferansen 2023

Lionskonferansen 2023

Publisert av Lars Olav Renslo den 07.09.23. Oppdatert 08.09.23.

Lionskonferansen feirer 15-års jubileum!

I 2008 var det noen driftige damer fra bl.a. Notodden som startet Lions Kvinnekonferanse. Denne ble de første årene arrangert i Bø og etter hvert flyttet litt rundt. Den ble arrangert i Grimstad, Arendal og etter hvert til Tønsberg.

Da Lions Kvinnekonferanse etablerte seg under navnet Lionskonferansen i Tønsberg i 2015 ble også innholdet endret mer i retning av en ren Lionskonferanse. Men det ska ikke glemmes at arbeidet for å få flere jenter til å engasjere seg i Lions på ingen måte er lagt til side. Det ser vi jo i programmet «Vitalisering av Lions» eller GMA.

Global Membership Approach (GMA) vil bli belyst godt under konferansen. Her vil medlemsansvarlig (GMT) i Distrikt A, Jarle Kirkeberg, fortlle om hvordan han har arbeidet for å få yngre medlemmer inn i Lions, for Jarle har sin egen måte å få frem budskapet på. Dette kan vi glede oss til!

Lionskonferansens «slogan» har vært «til glede og inspirasjon». En klubb som ønsker å ta dette bokstavelig og vil bruke Lionskonferansen som en arena for å bygge klubbmiljøet er LC Arendal/Tyholmen. De stiller med en delgasjon på over 15 stykker! Dette er kreativ tenkning og nettopp en av tingene Lionskonferansen er ment brukt til. Hvis flere klubber vil tenke i den retning vil det være mulig at dette tas inn i fremtidige konferanser, da kanskje med et eget opplegg på fredag.

«Til glede og inspirasjon» betyr også at vi skal ha glede av hverandre, det å kunne møtes uten en streng agenda hvor det kun blir tid til saksbehandling er viktig. Det slike steder gode ideer fødes, og hvor vi kan finne nye veier og nye måter å gjøre tingene på, slik at vi kan leve opp til mottoet «å være Norges beste humanitære serviceorganisasjon»

Det er også viktig å inspirere medlemmene i å ta del i Guvernørrådsleder Anne-Kathrine Fossums fyrtårn (1 av 4) «Ett Lions». Dette vil Anne-Kathrine selv fortelle mer om på konferansen.

Etter lunch skal vi få høre om hvordan det er bak fasaden i Norge, noe journalist Kadafi Zaman har fått et godt innblikk i.

Mangfold og inkludering er rammen rundt årets konferanse. Hvordan noen opplever dette vil Abida Raja og hennes sønn fortelle oss mye om.

Verden rundt oss er i endring, stor endring, og hvordan vi skal forholde oss til det vil filosof Henrik Syse holde et foredrag om. Sist vi hadde besøk av Henrik Syse tok han for seg Lions Etiske Norm, noe vi som medlemmer måtte tenke igjennom hvordan vi forholder oss til. Absolutt noe til ettertanke, og vi er sikre på at han også denne gangen vil gi forsamlingen noe å tenke på.

Lionskonferansen 2023 arrangeres denne gang på Quality Grand Hotel i Larvik den 4 november. Første påmeldingsfrist nærmer seg, men vi må nok skyve litt på den slik at alle dere som har så lyst til å være med på dette får anledning til å melde dere på!

Velkommen til Larvik og Quality Grand Hotel helgen 3-5. november 2023!