Løvenytt Desember 2020

Løvenytt Desember 2020

Publisert av Helene Dale Steindal den 15.12.20. Oppdatert 16.12.20.

Da er siste nummer i dette underlige året 2020 ferdig. Nummeret inneholder blant annet en artikkel som presenterer vårt distrikts vinner i fredsplakatkonkurransen. Det gjenstår å se hvor langt den kommer i konkurranse med de andre bidragene i Norge.

Dette nummeret inneholder også mange flotte innsendte artikler og presentasjoner fra klubber rundt om i distriktet.

Jeg benytter anledningen til å ønske dere både god lesning og en riktig fin julefeiring. Hold dere friske og lad batteriene til et nytt år!

LovenyttDesember2020.pdf