Game Norge og Lions Norge inngår samarbeid

Game Norge og Lions Norge inngår samarbeid

Publisert av Lars Olav Renslo den 29.08.23.

Pressemelding sendt ut tirsdag 29.08.2023

På bildet, fra venstre: Generalsekretær i Lions Norge Hroar Thorsen og Styreleder i Game Norge, Rolf Josephsen

Drømmen om det første norske GAME Streethouse i Arendal rykker stadig nærmere en realitet. I Arendal har et sterkt lag bestående av kommunen, næringsliv, fagmiljøer og frivillige organisasjoner samlet seg om å gi ungdommen et skikkelig løft. Lions Norge har også meldt seg på for å realisere Norges kanskje kuleste fritidskonsept, GAME Streethouse Arendal.

Stadig flere unge opplever utenforskap. Tallene for ensomhet, avbrutt skolegang, selvmord, inaktivitet samt problemadferd som vold og rusmisbruk, fortsetter sin negative utvikling. Dagens aktivitetsprofil for barn og unge er knyttet til et etablert idretts- og kulturtilbud, som dessverre har et frafall på 50 prosent etter 15 års alderen.

Ungdataundersøkelsen 2023 fra Oslo viser at frafallet fra idretten følger en tydelig sosial gradient. Jo mindre familieressurser en har, desto større er frafallet.

Hovedtyngden av barn og unge etterspør et aktivitetstilbud med fokus på variasjon, fleksibilitet og glede, og hvor det ikke er behov for å prestere eller bli målt. Det er en mangel på åpne, inkluderende arenaer hvor all ungdom kan møtes på tvers av religion, kjønn, etnisitet, seksuell legning og økonomisk status.

- Tiden er inne for å tenke nytt, bygge nye modeller og tilby aktiviteter som barn og unge etterspør, som street basket, street fotball, parkour, klatring, street art og DJ til en billig penge, sier styreleder i Game Norge, Rolf Josephsen.

Forebygging

Lions Norge har siden 1990 tallet satset på forebyggende ungdomsarbeid og ser på Game-konseptet som et frisk pust i floraen av ungdomstilbud i Norge. Lions har de siste tiårene hatt stor suksess med programmet Mitt Valg. Programmet er et verktøy for å utvikle et godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter i hjem, barnehage, skole, AKS/SFO og idrettslag. Internasjonalt heter programmet Lions Quest og brukes i over 100 land og er oversatt til 50 språk. GAME Streethouse Arendal skal også utvikle sitt eget drop-out dagtilbud som skal være et betalingstilbud til det offentlige for å få ungdommen tilbake i et skoleløp igjen. Her skal brukes alternative læringsmetoder og en egen pedagogikk som både skal bygge motivasjon, mestringsfølelse og karakterstyrke. Programmet utvikles i samarbeid med Marco Elsafadi, GAME og Lions som alle sitter med stor kompetanse og erfaring innenfor fagfeltet.

- Forebyggende ungdomsarbeid betyr å styrke de unges evne til å velge en positiv livsstil og ta gode valg. Vårt motto er «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». Lions og Game deler både verdier og målsettinger, og et GAME Streethouse Arendal kan bidra til å fylle et behov for tilhørighet, styrke mangfold og positive ungdomskulturer. Hvis prosjektet i Arendal lykkes, kan Lions bidra til å ta konseptet videre til andre deler av landet, sier Hroar Thorsen, generalsekretær i Lions Norge.

 Helsedirektoratet antyder at antall investerte kroner i forebyggende tiltak gir en gevinst på 14 gangen tilbake. Utenforskap gir redusert livskvalitet for den enkelte og er sløseri av ressurser i samfunnsøkonomisk perspektiv. Ifølge professor i økonomi Victor Norman, dreier det seg om 24 millioner kroner i økte samfunnskostnader i et livsløpsperspektiv. Samme person vil som skattebetaler skape betydelige verdier for felleskapet.

 Det anslås også at antall personer i arbeidsfør alder, mellom 20 og 66 år, minker med 5% fra 27100 til 25800 i perioden, mens tallene for alderspensjonister øker med nær 160% fra 8100 til 12900. Agder ligger på uføretoppen med 14,2% (NAV mai 2023). Forsiktige tall som bare framskriver årets prosent uføre, vil tilsi at ca 21000 personer skal forsørge 17300 pensjonister og uføre i 2044. Norge har ikke råd til å miste så mange barn og unge i utenforskap som vi gjør i dag.

 Arendal Kommune jobber etter den såkalte BTI- modellen som står for bedre tverrfaglig innsats. I denne modellen skal ressursene settes inn på et tidligere tidspunkt for å forebygge mer og reparere mindre.

- Vår påstand er at systemet alt for ofte er på etterskudd. Det blir mye brannslukking og lovpålagte tjenester må iverksettes. Ofte sprekker budsjettene og for å få økonomien til å gå i hop må det tas penger fra forebygging, sier Josephsen.

GAME gir resultater

En nylig undersøkelse fra GAME Danmark viser betydelig positive resultater for de unge som bruker senteret. 

  • 92% oppfatter seg i større grad som en del av samfunnet
  • 78% har fått nye venner
  • 88 % tilegner seg kunnskap og kompetanse de kan bruke i andre sammenhenger i livet
  • 70% oppfatter seg som bedre til å løse konflikter
  • 67% har økt mestringsfølelse/ føler seg tryggere på seg selv

Rolf Josephsen har en drøm om at GAME Streethouse Arendal Arendal skal skape en like stor endring for barn og unge i Arendal som i den danske byen Viborg.

Ordfører Ulrik Wilbek forteller: “Med GAME Streethouse Arendal har vi fået et sted der er indrættet på de unges præmisser. Et sted, hvor de mødes om idrætsaktiviteter på tvers av social, kulturel og økonomisk baggrund. Det betyder at vi både får flere unge i bevægelse og giver ensomme unge en mulighet for at blive en del af et fællesskab”.

- Vi har forsket og pratet lenge nok og tiden er inne for konkret handling. Heldigvis opplever vi at politiske partier, kommunale etater, fylkesadministrasjonen og ulike organisasjoner er positive til vårt budskap, virkelighetsbeskrivelse og planer. At kommunen stiller opp med en tomt til verdi av 10 millioner, vi får 1 million på revidert statsbudsjett, og gjør avtale med RA1 som reduserer bygg kostnad med opptil 10 millioner og fikk nylig 8 millioner fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør til GAME Streethouse Arendal gjør hele prosjektet mer realistisk sier Josephsen.

Kontakt

Styreleder i Game Norge, Rolf Josephsen: rj@game.ngo / + 47 900 69253

Generalsekretær Lions Norge, Hroar Thorsen: hroar.thorsen@lions.no / +47 901 65 787

Lenker

Game Norge: https://gamenorge.no/

Game International: https://game.ngo/

Mitt Valg: https://www.determittvalg.no/

Lions Norge: https://www.lions.no

 

Om Lions Norge

  • Lions International er verdens største serviceorganisasjon med over 1,4 millioner medlemmer i over 48 000 klubber er aktive i 200 land og geografiske områder.
  • Siden starten i 1917 har Lions styrket lokalsamfunn gjennom frivillig arbeid og humanitære prosjekter.
  • Lions i Norge har 7800 medlemmer i 340 klubber.
  • Lions Internationals motto er «Vi hjelper en verden i nød». Globale fokusområder er diabetes, syn, sult, miljø, barnekreft, ungdom, humanitær bistand og katastrofehjelp.

Om Game Norge

GAME Norge er en egen organisasjon opprettet. Vi samarbeider tett med GAME Danmark, etablert i 2002 og representert andre steder i verden. GAME er en NGO, politisk og religiøst uavhengig. Årlig i Danmark aktiviserer GAME rundt 150 000 danske barn og unge hvert år som tradisjonelt mange ellers ville falt utenfor. Vi har et eget program for å utdanne og trene våre unge ledere til å bli Playmakere. Målet er å få etablert landet første «Streethouse» i Arendal etter samme modell som i Danmark. Dette skal danne grunnlaget for en satsning og etablering andre steder i landet.